Thông qua cách tiếp cận sáng tạo, sinh động, chương trình trang bị cho các em những nhận biết về 4 khái niệm cơ bản quản lý tài chính: Kiếm tiền, Tiết kiệm, Tiêu tiền và Từ thiện. Từ đó, học sinh bắt đầu thực hành những kỹ năng cần thiết này ngay từ lứa tuổi tiểu học. 

Chương trình giúp các em biết tiết kiệm, tiêu tiền hợp lý và đồng thời xây dựng tính nhân văn thông qua các hành động quyên góp và làm từ thiện, hướng các em tới việc quan tâm và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Chương trình sẽ đến với hơn 50.000 học sinh tại 40 trường tiểu học thuộc địa bàn Hà Nội. 

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: Giáo dục tài chính cho trẻ em là một lĩnh vực còn rất mới mẻ ở Việt Nam trong khi đã rất phổ biến trên thế giới. Chương trình giáo dục kỹ năng sống cho trẻ là rất quan trọng. Bởi vì rất nhiều kỹ năng sống hình thành vào lứa tuổi tiểu học và đi theo trẻ suốt cuộc đời. Chính vì vậy, chúng tôi thấy rõ việc cần có những chương trình giáo dục kỹ năng sống cho trẻ tiểu học. 

Ông Wilf Blackburn, Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam chia sẻ: Đây là một phần đóng góp của Prudential vào công cuộc giáo dục kỹ năng sống, dựng xây tương lai cho thế hệ trẻ. Chương trình Cha-Ching của Prudential ra đời nhằm trợ giúp giáo viên và các bậc phụ huynh trang bị cho con cái kỹ năng quản lý tài chính chuyên nghiệp, bài bản bằng các công cụ truyền thông đầy thông minh, hấp dẫn và phù hợp với lứa tuổi.

PV