Theo văn bản này, trên mạng xã hội, Facebook này có đăng tải các bài viết liên quan đến ngành Giáo dục và đào tạo thành phố. Trên trang này đăng tải logo đại diện của UBND TP Cần Thơ, các văn bản chỉ đạo, điều hành của thành phố và Sở GD&ĐT, có nhiều bình luận bên dưới các bài viết có nội dung không chuẩn mực...

Qua nghiên cứu, phối hợp xác minh nguồn gốc tạo lập, đăng tải, Sở Thông tin và Truyền thông xác định đây là trang thông tin giả mạo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ. Hiện tại, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ chỉ sử dụng Trang thông tin điện tử có địa chỉ http://cantho.edu.vn để đăng tải các thông tin chính thống liên quan đến ngành giáo dục và đào tạo thành phố, không sử dụng mạng xã hội Facebook để cung cấp thông tin. Theo Sở TT&TT TP Cần Thơ, hành vi trên đã vi phạm Khoản 1, Điều 18 Luật An ninh mạng 2018.

Văn Vĩnh