Nhiều vi phạm trong liên kết đào tạo với nước ngoài         

TTCP vừa hoàn tất nội dung thanh tra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng các trường đại học nêu trên trong việc thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP về các nội dung: Tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự; tự chủ về thực hiện nhiệm vụ; tự chủ về tài chính; công tác quản lý đầu tư xây dựng.

Tại Thông báo Kết luận thanh tra do Phó Tổng TTCP Trần Đức Lượng ký ngày 31/3 cho thấy, Bộ GD&ĐT ban hành quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc rất chậm, việc kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị sự nghiệp của Bộ GD&ĐT còn hạn chế. Một số khuyết điểm, sai phạm của 5 trường ĐH trên chưa được phát hiện, chấn chỉnh kịp thời.

Cụ thể, trong công tác tuyển sinh đào tạo đại học chính quy, liên thông cao đẳng lên đại học, một số đơn vị tuyển sinh vượt chỉ tiêu được Bộ GD&ĐT giao. Trường ĐH Nông lâm thuộc ĐH Huế không được giao chỉ tiêu vẫn tuyển sinh hệ liên thông cao đẳng lên đại học chính quy năm 2011 với 110 sinh viên; Trường ĐH Ngoại ngữ thuộc ĐH Huế mở ngành đào tạo hệ đại học văn bằng 2 chính quy nhưng chưa được sự đồng ý của Giám đốc ĐH Huế…

Trong việc liên kết đào tạo với nước ngoài (đại học và trên đại học): Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình liên kết đào tạo với Hội đồng Liên đại học Cộng đồng Pháp ngữ (CIUF) của Bỉ, 7 học viên chưa đảm bảo điều kiện ngoại ngữ. Một số học viên trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh trúng tuyển không đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, học viên đã tốt nghiệp đều không làm Luận văn tốt nghiệp theo Quy chế đào tạo thạc sỹ.

Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh khóa 18 năm 2012 có 100% học viên không có chứng chỉ ngoại ngữ. ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh liên kết với đại học Victoria của Australia đào tạo cấp bằng cử nhân Kinh doanh (khóa IBBus 3.1 năm 2012) có 34/52 học viên không có chứng chỉ ngoại ngữ.

Mô hình tổ chức của ĐH Huế chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ nên có lĩnh vực hoạt động chuyên sâu chưa được quan tâm (như ở ĐH Nông lâm thuộc ĐH Huế).

Trong công tác tự chủ về tổ chức, bộ máy và biên chế, nhiều mô hình tổ chức của các trường ĐH chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, lẫn lộn giữa quản lý hành chính và sự nghiệp, quản lý sự nghiệp và sản xuất kinh doanh dịch vụ. Nhiều trường hợp thiếu điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ chính trị, một số ít thiếu điều kiện về trình độ chuyên môn…

Đặc biệt, hầu hết các trường ĐH qua thanh tra đều thu vượt, thu ngoài quy định của Nhà nước vi phạm quy định, vi phạm trong việc lập quỹ, chi tiền cho công tác giảng dạy…

Trong việc quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội đã ký hợp đồng với 11 công ty, xí nghiệp và 175 cá nhân cho thuê đất, cho thuê nhà lâu dài để sản xuất kinh doanh dịch vụ, có hợp đồng chỉ mang tính hình thức; một số đơn vị, cá nhân sau khi ký hợp đồng đã tự ý san lấp ao, hồ xây dựng văn phòng làm việc, kho, xưởng không làm thủ tục cấp phép xây dựng, sử dụng đất sai mục đích…

Đề xuất xử lý nghiêm    

Căn cứ vào kết quả thanh tra, Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GD&ĐT: Xử lý đối với các trường hợp học viên cao học (liên kết với nước ngoài đào tạo) không đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Xem xét việc công nhận hoặc không công nhận bằng tốt nghiệp hệ chính quy đối với các trường hợp đã được cấp bằng tốt nghiệp không đúng quy định thuộc loại hình liên thông chính quy năm 2011 của ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế. Đề nghị Bộ chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ chấm dứt việc thu học phí, lệ phí vượt, không đúng quy định, xử lý vi phạm. Kiểm điểm rút kinh nghiệm trong tập thể lãnh đạo Bộ, chỉ đạo các Vụ, Cục, đơn vị kiểm điểm trách nhiệm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm nêu trong kết luận thanh tra…

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ còn đề xuất Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo tập thể lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam kiểm điểm trách nhiệm; UBND TP Hà Nội chấn chỉnh khắc phục sai phạm về đất đai và xây dựng, truy thu đủ số thuế còn nợ.

TTCP yêu cầu nộp về tài khoản tạm giữ của TTCP: số tiền thuế các đơn vị sự nghiệp chưa nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 2 tỷ đồng (Đại học Huế hơn 600 triệu đồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam hơn 1,3 tỷ đồng); ĐH Huế chưa thu số tiền hơn 23,7 tỷ đồng là tỷ lệ học phí các đơn vị trực thuộc chưa nộp, chưa sử dụng số tiền hơn 2 tỷ đồng học phí thu về chưa chi hết, chờ phương án xử lý của Bộ GD&ĐT.

Ngoài ra, TTCP còn đề nghị hướng xử lý các sai phạm khác về đầu tư xây dựng, về thu phí, lệ phí và không gửi tiền học phí vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước…

Việt Hà