Theo đó, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo an toàn cho khu vực trường học, Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị các đơn vị ngưng tiếp nhận các đoàn khách nước ngoài đến thăm, giao lưu và làm việc từ nay cho đến khi có thông báo mới. 

Quyết định này được áp dụng với cả các đoàn khách đã được Sở GD&ĐT thành phố đồng ý cho đón tiếp và làm việc trong tháng 3/2020.

Ngưng tiếp nhận các đoàn khách nước ngoài đến thăm, giao lưu, làm việc

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục báo cáo những trường hợp giáo viên, tình nguyện viên nước ngoài có đi và về từ các quốc gia, lãnh thổ và vùng có dịch COVID-19 trong vòng 14 ngày kể từ 27/2; đồng thời yêu cầu các trường hợp trên tạm ngưng công tác, thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định trước khi quay trở lại làm việc.


Nhân Sơn