Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các Sở GD&ĐT, các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở về hướng dẫn nhiệm vụ năm học mới 2015-2016.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới là tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới toàn diện, căn bản nền giáo dục đào tạo; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá học sinh nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh...

Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các Sở GD&ĐT địa phương chỉ đạo các trường nghiêm túc không thi tuyển vào lớp 6 và không khảo sát chất lượng học sinh đầu năm.

H.Thanh