Ngày 16-6, ngày đầu tiên hệ thống tuyển sinh trực tuyến của thành phố Hà Nội cho phép các phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 1. Tuy nhiên, do lượng thí sinh truy cập đông, tăng đột biến trong cùng một thời điểm nên trong sáng ngày 16-6 đã xảy ra tình trạng nghẽn mạng cục bộ, có những thời điểm phụ huynh không thể truy cập vào cổng thông tin tsdaucap.hanoi.gov.vn để đăng ký.

Năm học 2016-2017, bên cạnh việc nộp hồ sơ trực tiếp, nhiều phụ huynh có thể ngồi ở nhà đăng ký cho con vào lớp 1

Để chắc ăn, một số phụ huynh đã mang hồ sơ trực tiếp đến trường để nộp. Từ 14 giờ chiều 16-6, việc truy cập vào hệ thống tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ tsdaucap.hanoi.gov.vn đã ổn định và hoạt động bình thường trở lại, nhiều phụ huynh cho biết mình đã thực hiện việc đăng ký trực tuyến thành công.

Theo lịch trình của Sở GD&ĐT, thời gian chính thức cho phép cha mẹ học sinh đăng ký trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016 - 2017 qua cổng điện tử tsdaucap.hanoi.gov.vn kéo dài từ ngày 16-6 đến ngày 27-6.

Trong đó, đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 từ ngày 16-6 đến ngày 19-6; đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào trường mầm non từ ngày 20-6 đến ngày 23-6; và thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 là từ ngày 24-6 đến ngày 27-6.

Huyền Thanh