Tại buổi tuyên truyền, đại diện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã thông báo về tình hình sử dụng ma túy và các chất kích thích ở nước ta hiện nay.

Theo đó, người sử dụng ma túy ở nước ta đang gia tăng ở mức báo động; độ tuổi nghiện ma túy ngày càng trẻ hóa, người sử dụng ma túy có cả những em đang còn là học sinh THCS, THPT. Các tác hại của ma túy đối với bản thân người nghiện, gia đình và xã hội cũng được phân tích cụ thể để mỗi học sinh hiểu rõ hơn về hậu quả của ma túy.

Đây là một trong những nguyên nhân kiềm chế sự phát triển kinh tế, văn hóa, sự hưng thịnh của đất nước. Đồng thời là mầm mống của các tệ nạn xã hội khác, gây ảnh hưởng đến hình an ninh trật tự, đặc biệt là đối với giới trẻ vốn là rường cột tương lai của đất nước.

Buổi tuyên truyền đã bước đầu trang bị cho học sinh Trường THCS và THPT Đoàn Thị Điểm những kiến thức cơ bản nhất để nhận biết các loại ma túy, tích lũy được những kiến thức về cách phòng, chống ma túy; ý thức rõ tác hại và hậu quả nghiêm trọng của việc sử dụng ma túy.

Những hình ảnh tại buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Trường THCS, THPT Đoàn Thị Điểm. 

Từ đó, tích cực tuyên truyền, vận động bạn bè, người chân cùng chung tay phòng, chống ma túy; không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành chủ nhân tương lai của đất nước.

X. Mai