Trong đó, GS Ngô Bảo Châu và nhóm nghiên cứu đã chỉ ra những giá trị cốt lõi của giáo dục đại học Việt Nam là đáp ứng hiệu quả và linh động những đòi hỏi của xã hội và đóng góp vào tăng năng lực cạnh tranh quốc gia cũng như sự thịnh vượng của người dân; tìm ra tri thức mới, vận dụng tri thức có để phụng sự xã hội để đảm bảo sự công bằng và cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho nhóm sinh viên kém ưu đãi. 

Đồng thời, chỉ ra 2 thách thức với giáo dục đại học, cao đẳng Việt Nam là hệ thống quản trị kém và thiếu đầu tư. Ngoài ra, GS Ngô Bảo Châu và nhóm nghiên cứu cũng đã đề xuất 3 trụ cột cho sự phát triển giáo dục đại học tại Việt Nam là: Quản trị, Tài chính và Năng lực hệ thống. 

Trong đó, về tài chính, nhóm nghiên cứu đề xuất phải nâng cao hiệu quả ngân sách Nhà nước dành cho đại học, chuyển từ hình thức cấp kinh phí chi thường xuyên sang hình thức đặt nhiệm vụ ưu tiên (đào tạo, nghiên cứu) thông qua quy trình cạnh tranh công bằng;  phải đảm bảo cơ hội tiếp cận đại học cho học sinh, sinh viên, đặc biệt là sinh viên nghèo thông qua các quỹ học bổng và tín dụng sinh viên.

H.Thanh