Theo đó, năm nay tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của các địa phương đều giảm mạnh từ 2-7% so với năm 2014. Cụ thể, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của Nghệ An năm 2015 là 95,8%, thấp hơn 4% so với năm 2014. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của Nam Định là 97,8%, giảm 1,4% so với năm 2014. 

Các địa phương như Tuyên Quang có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là trên 93%, Quảng Trị 87,93%, Quãng Ngãi 88,56%, Bình Thuận 86,26%, Hưng Yên 94,23%;  Đắc Lắc 84,53%...

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại Nam Định vẫn là đia phương có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao nhất trong số các địa phương đã công bố tỷ lệ tốt nghiệp 2015. Được biết, trong năm 2014, Nam Định cũng là địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp gần tuyệt đối với 99,94%.

H.Thanh