Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho biết: Ngày 27/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định số 404 phê duyệt đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa, tuy nhiên trên thực tế, Bộ đã chuẩn bị các điều kiện cho việc thực hiện đổi mới này từ lâu.

Bộ GD&ĐT sẽ đưa ra thảo luận, xin ý kiến rộng rãi toàn xã hội chương trình SGK mới.

Theo đó, trên cơ sở phân tích, tổng kết, đánh giá chương trình và bộ SGK hiện hành, Bộ GD&ĐT xác định được thực trạng, thành tựu và hạn chế của công tác biên soạn, từ đó rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp khoa học có tính khả thi cho đổi mới chương trình, SGK giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo.

Bộ GD&ĐT đã nghiên cứu, tham khảo tài liệu về phát triển chương trình, biên soạn SGK của các nước phát triển, đồng thời mời các chuyên gia quốc tế tham gia báo cáo, trình bày tại các hội nghị, hội thảo, tập huấn để xác định những nguyên tắc và nội dung đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

Bên cạnh đó, 7 trường đại học sư phạm trọng điểm đã được chỉ đạo tham gia đóng góp xây dựng chương trình giáo dục phổ thông, chủ động tham gia nghiên cứu, đổi mới công tác đào tạo, đào tạo lại giáo viên một cách toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình và SGK mới.

Cũng theo chia sẻ của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, trong thời gian tới, Bộ sẽ bổ sung lực lượng tham gia xây dựng chương trình, biên soạn SGK, đồng thời xây dựng, hoàn thiện và công bố minh bạch tiêu chuẩn, tiêu chí lựa chọn người tham gia Ban biên soạn chương trình, SGK cũng như hội đồng thẩm định chương trình, SGK. 

H.Thanh