Theo đó, vào tháng 3-2017, Chi bộ Phòng hành chính tổng hợp - Trường CĐCĐ Sóc Trăng đã kỷ luật Đảng đối với Hiệu trưởng Đoàn Thiện Tài, kiêm Bí thư Đảng ủy bằng hình thức khiển trách vì vi phạm đạo đức lối sống. Đó là việc cùng cán bộ đơn vị đi nhậu khi chưa hết giờ làm việc và để xảy ra chuyện một giáo viên rút dao định đâm đồng nghiệp.

Một tháng sau khi bị kỷ luật, ông Tài tiếp tục bị cho là có sai phạm về tài chính khi Thanh tra tỉnh Sóc Trăng công bố kết luận thanh tra Trường CĐCĐ Sóc Trăng. Theo kết luận thanh tra, tổng số tiền sai phạm được xác định là 8,5 tỷ đồng.

Trường CĐCĐ Sóc Trăng.

Trong đó về tài chính là trên 8,1 tỉ đồng; về xây dựng cơ bản là gần 378 triệu đồng. Cụ thể, ngoài thanh toán công tác phí vượt quy định gần 110 triệu, Trường CĐCĐ Sóc Trăng thanh toán chứng từ không hóa đơn trên 300 triệu đồng; thanh toán không đầy đủ chứng từ 2,3 tỷ; hợp pháp hóa chứng từ thanh toán không đúng quy định gần 1,4 tỷ đồng; chi tiền quản lý lớp không theo quy định 1,25 tỷ đồng; chi sai tiền vượt giờ 362 triệu đồng...

Về xây dựng cơ bản, Trường CĐCĐ Sóc Trăng để xảy ra sai phạm 376,8 triệu đồng. Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đề nghị Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Sóc Trăng có trách nhiệm thu hồi và đôn đốc thu hồi trên 4,3 tỷ đồng. Liên quan đến tiền xây dựng cơ bản, có hai nhà thầu bị Thanh tra tỉnh Sóc Trăng kiến nghị thu hồi số tiền trên 115 triệu đồng là Công ty Tân Bình và Chấn Thuận Hưng.

Với sai phạm trên, về trách nhiệm, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng kiến nghị UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các cơ quan thẩm quyền xử lý, kiểm điểm tập thể và 10 cá nhân thuộc Trường CĐCĐ Sóc Trăng, các đơn vị trực thuộc trường có liên quan đến sai phạm về tài chính, xây dựng và 1 cá nhân thuộc Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình (thuộc Sở Xây dựng Sóc Trăng).

Đối với nội dung sai phạm liên quan đến thanh toán chứng từ không đúng thực tế (hợp thức hóa chứng từ chi tiền mở rộng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; tổ chức ôn thi; chi quảng cáo lớp cao học…), sử dụng vào mục đích cá nhân, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý theo pháp luật.

Đ.Văn – S.N