Đây là hoạt động cao điểm trong năm được triển khai đồng loạt tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội, khuyến khích người dân chủ động học tập thường xuyên, liên tục suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cùng các đại biểu và học sinh tỉnh Quảng Ninh tại Lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2017.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định, học tập là nhu cầu của cuộc sống, mọi người không phân biệt già hay trẻ, luôn cần phải học và học suốt đời, học ở mọi nơi, mọi lúc và mỗi người đều có trách nhiệm tham gia tạo ra cơ hội học tập cho người khác.

 Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng kêu gọi toàn ngành, quyết tâm thi đua dạy tốt học tốt, tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo. Quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên. 

Đồng thời mong muốn, các hoạt động trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 sẽ được các địa phương triển khai thiết thực và hiệu quả. Qua đó tạo sức lan tỏa về phong trào, tinh thần tự học suốt đời trong mọi tầng lớp nhân dân.

H.Thanh