Theo kết luận của Thanh tra Bộ GD&ĐT, trong quá trình tổ chức tuyển sinh, đào tạo của trường ĐH Điện lực có nhiều thiếu sót, sai phạm đã được Bộ Công thương kết luận tại kết luận thanh tra số 8674 ngày 16-9-2016. Kết quả thanh tra, kiểm tra, xác minh của Bộ GD&ĐT vừa tiến hành cũng cho thấy, năm 2013, trường Đại học Điện lực báo cáo không trung thực về chỉ tiêu tuyển sinh. 

Cụ thể, số lượng trúng tuyển thực tế là 2.080 nhưng báo cáo là 1.518 và thực tế so với chỉ tiêu năm 2013 vượt 43,4%. Năm 2014, vượt chỉ tiêu 12,2%. 

Đặc biệt, qua kiểm tra xác suất danh sách sinh viên trúng tuyển ngành điện công nghiệp dân dụng năm 2013 cho thấy, trong số 222 sinh viên thì có 140 sinh viên có điểm trúng tuyển thấp hơn điểm trúng tuyển theo thông báo số 1201 ngày 9/8/2013 và thông báo số 1466 ngày 12/9/2013. Điểm trúng tuyển năm 2013 là 20 điểm và 20,5 điểm cho khối A và A1. 

Tuy nhiên, điểm trúng tuyển của 140 sinh viên được kiểm tra đều nhỏ hơn 20 và 20,5 điểm.Việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường, trường đã tiếp nhận 14 sinh viên chuyển trường năm 2013 không đúng quy định (chuyển trường năm thứ 1) tại điểm C khoản 2 điều 18 quy chế đào tạo đại học theo hình thức tín chỉ. 

Một số sinh viên không còn dữ liệu trúng tuyển. Việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường năm thứ nhất vi phạm quy định điểm C khoản 2 điều 18 và điểm B khoản 1 điều 18 quy chế đào tạo đại học theo hình thức tín chỉ, ban hành kèm theo quyết định số 43/2007 ngày 15-8-2007 của bộ GD&ĐT, được sửa đổi bổ sung tại thông tư số 57/2012 ngày 27-12-2012. Tuyển sinh đại học chính quy năm 2014 đặt lớp tại trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Hồng Lam vi phạm quy định tại khoản 1 điều 4 Luật giáo dục đại học.

Trường ĐH Điện lực.

Về tổ chức quản lý đào tạo, Thanh tra Bộ GD&ĐT cũng chỉ rõ, quy định đào tạo của trường ban hành kèm theo quyết định số 577 ngày 11-9-2009 quy định việc cho sinh viên đại học dự thính là trái với quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ. Về phân công giảng dạy, ra đề, coi thi, chấm thi, đoàn thanh tra xác định việc phân công giảng dạy tại Khoa Điều khiển và Tự động hoá có sự chênh lệch trong việc phân công giờ dạy của các giáo viên trong khoa. 

Kiểm tra cụ thể các túi bài thi của Khoa Điều khiển tự động hoá, năm 2013, 2014 thì thấy một số môn học như Điều khiển logic có một số túi bài thi chỉ có 1 chữ ký của cán bộ chấm thi, không ghi điểm kết luận bằng chữ, không ghi điểm của từng câu. 

Bài thi chỉ có chữ ký của 1 cán bộ chấm thi nhưng 2 cán bộ chấm thi cùng ghi tên hoặc không ghi điểm kết luận và không ghi điểm từng câu. Kiểm tra túi bài thi môn Lý thuyết mạch thì có một số cán bộ chấm thi không ký, không ghi điểm kết luận bằng chữ, không có điểm của từng câu. 

Đoàn Thanh tra có danh sách cụ thể 30 bài thi rà soát có dấu hiệu nâng điểm, từ điểm thấp lên điểm cao hoặc không ghi điểm kết luận bằng chữ hoặc không ghi điểm từng câu. 

Kết quả kiểm tra việc trường Đại học Điện lực tổ chức quản lý văn bằng chứng chỉ, tổ chức in, quản lý phôi văn văn bằng chứng chỉ cho thấy, mẫu văn bằng chứng chỉ chưa đúng theo quy định, sổ gốc văn bằng chứng chỉ chưa đúng theo quy định, còn hiện tượng sửa chữa trong sổ không đúng quy định, chưa công khai thông tin về văn bằng chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của trường.

Liên quan đến phản ánh về một số bài thi có dấu hiệu nâng điểm, ngày 4-3-2019, trường ĐH Điện lực đã có quyết định số 217 thành lập tổ rà soát công tác chấm thi học kỳ I năm học 2018 -2019 và 2017 -2018 của khoa Điều khiển tự động hoá. Tổ rà soát đã thực hiện rà soát 574 túi bài thi với khoảng 2000 bài thi do phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng cung cấp. 

Ngày 25-4-2019, tổ có báo cáo kết quả rà soát chấm thi kết thúc học phần năm học 2017 -2018 và học kì I 2018 - 2019 tại khoa điều khiển và tự động hoá và tờ trình xem xét kiểm điểm cá nhân, tổ chức có liên quan. 

Ngày 26-8-2019, Hiệu trường ĐH Điện lực có quyết định số 1095 thi hành kỷ luật viên chức đối với Vũ Như Thuận-nguyên Trưởng khoa điều khiển tự động hoá bằng hình thức Khiển trách và đồng ý theo nguyện vọng chuyển về làm công tác chuyên môn tại khoa công nghệ năng lượng. Ngày 29-8-2019, Hiệu trưởng trường ĐH Điện lực có quyết định số 1116 thi hành kỷ luật viên chức với ông Vũ Văn Đinh -nguyên Trưởng phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng bằng hình thức khiển trách.

Trên cơ sở đó, thanh tra GD&ĐT kiến nghị trường Đại học Điện lực có giải pháp chấn chỉnh khắc phục các thiếu sót, sai phạm nêu trong kết luận thanh tra. Trước mắt tập trung rà soát, kịp thời sửa đổi bổ sung các quy định của trường như: Quy chế đào tạo, quy chế, quy chế quy định về ra đề coi thi, chấm thi; quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành của GD&ĐT. 

Rà soát toàn bộ điểm đầu vào của sinh viên đại học chính quy năm 2013, 2014 của tất cả các ngành đào tạo của trường. Lập danh sách sinh viên có điểm trúng tuyển dưới điểm chuẩn theo thông báo của trường, danh sách sinh viên đào tạo theo nhu cầu xã hội của từng địa phương, danh sách sinh viên chuyển trường, tiếp nhận không đúng quy định. Đánh giá cụ thể tình trạng hiện tại của sinh viên còn học, đã tốt nghiệp. 

Lập danh sách, đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với từng trường hợp. Trường hợp không đúng quy định của quy chế thì buộc thôi học, thu hồi văn bằng theo quy định gửi về Vụ giáo dục đại học và thanh tra GD&ĐT trước ngày 30-11-2019. Rà soát đánh giá quy trình đào tạo, kết quả đào tạo của từng sinh viên có bài thi được nâng điểm, sửa điểm. Xử lý cụ thể từng trường hợp theo quy định của quy chế đào tạo gửi về Vụ giáo dục đại học và thanh tra GD&ĐT trước ngày 30-11-2019. 

Thực hiện in, quản lý phôi văn bằng chứng chỉ theo đúng quy định của quy chế quản lý bằng tốt nghiệp cho THCS, THPT, bằng giáo dục Đại học và chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo thông tư số 19/2015 ngày 8/9/2015 của Bộ GD&ĐT, đặc biệt là mẫu phôi văn bằng và việc công khai thông tin văn bằng trên trang thông tin điện tử của trường.

Đặc biệt, tiến hành kiểm điểm xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân (nếu có) để xảy ra sai phạm thiếu sót nêu trong kết luận thanh tra. Báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra về Thanh tra Bộ GD&ĐT trước ngày 30-11-2019.

Thanh tra Bộ GD&ĐT cũng kiến nghị Bộ công thương chỉ đạo trường xử lý dứt điểm các sai phạm, thiếu sót trong công tác tuyển sinh, đào tạo  trình độ ĐH chính quy với các khoá tuyển sinh năm 2013, 2014. 

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Bộ công thương liên quan đến các thiếu sót, sai phạm (nếu có) của trường ĐH Điện lực, đồng thời kiện toàn tổ chức trường ĐH Điện lực theo đúng quy định của luật giáo dục đại học sủa đối 2018.

Huyền Thanh