Trước đó, vào ngày 25/3, tác phẩm “Chữ VN song song 4.0” của hai tác giả Kiều Trường Lâm và Trần Tư Bình đã chính thức nhận được giấy chứng nhận bản quyền số 1850/2020/QTG của Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bộ chữ này chỉ sử dụng 26 chữ cái La tinh, trong đó dùng 18 chữ cái La tinh để thay thế dấu thanh và dấu phụ cho chữ quốc ngữ. 

Tác giả Kiều Trường Lâm đã công bố toàn bộ nghiên cứu của mình đến độc giả trên toàn quốc, đồng thời khẳng định, bộ chữ viết này chỉ như một sự lựa chọn cho những mục đích rất cụ thể, như tốc ký hay bảo mật, hoặc có thể coi là một thứ bài tập để dạy về tín hiệu học, về ký tự công nghệ thông tin. 

Nói cách khác, mục tiêu của bộ chữ viết này có thể sử dụng song song với chữ viết hàng ngày và không ảnh hưởng đến chữ Quốc ngữ. 

Tuy nhiên, bộ chữ cải tiến này ngay sau khi được công nhận bản quyền đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Nhiều người tỏ ra phản đối gay gắt, không công nhận chữ cải tiến và cho rằng nó quá phức tạp, rắc rối.

HT