Thay vào đó, Bộ GD&ĐT chỉ ban hành hướng dẫn ôn tập. Năm 2015 và các năm tiếp theo, đề thi sẽ theo hướng kiểm tra năng lực của thí sinh phù hợp với mục tiêu đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy năng lực và phẩm chất người học. Đề thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2015 tương tự đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm trước nên thí sinh có thể tham khảo các đề thi này.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu lớp 12. Đề thi đảm bảo phân hoá trình độ thí sinh và phải đạt được 2 mục đích là xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ tuyển sinh vào ĐH, CĐ. Vì vậy, đề thi gồm các câu hỏi từ dễ đến khó, vừa đáp ứng yêu cầu cơ bản (thí sinh chỉ cần trả lời được các câu hỏi này là đã đủ điều kiện để tốt nghiệp THPT) và yêu cầu nâng cao (để phân hoá thí sinh, phục vụ công tác tuyển sinh ĐH, CĐ).

Bộ GD & ĐT còn cho biết, đề thi những năm gần đây, nhất là đề thi các môn khoa học xã hội và nhân văn đã được ra theo hướng mở để tạo điều kiện cho học sinh huy động kiến thức tổng hợp, liên môn và vốn sống của mình vào bài thi, khắc phục tình trạng học sinh phải học thuộc lòng một cách máy móc. Năm 2015, bài thi tự luận tiếp tục được chấm theo thang điểm 10, lấy đến 0,25; không quy tròn điểm. Với bài thi trắc nghiệm sẽ chấm điểm và quy đổi điểm bằng máy tính sang thang điểm 10 (lấy đến 0,25) cho từng bài thi trắc nghiệm.

Tuấn Minh