Trong đó, số thí sinh có điểm trên sàn ở một khối thi là 9.984 em, chiếm 18,45%. Tổng số em có điểm trên sàn ở 2 khối là 17.068, chiếm 31,53%; tổng số thí sinh có điểm trên sàn ở 3 khối thi là 3.755 em, chiếm 6,95%. Con số này ở 4 khối thi là 13.930 em, chiếm 25,73% và ở 5 khối thi là 1.035 em, chiếm khoảng 1,91%. 

Trước đó, Hội đồng điểm sàn của Bộ GD&ĐT đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2017 là 15,5 điểm cho tất cả các khối. Như vậy, năm 2017, có khoảng 84,5% học sinh Hà Nội có cơ hội trúng tuyển vào ĐH. Đây là một tỷ lệ khá cao so với mặt bằng chung của các địa phương trên cả nước.

H.Thanh