Thành viên các Hội đồng này đều là các nhà khoa học, các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ thuộc về các trường đại học, viện nghiên cứu để tiến hành chấm thẩm định. Mỗi giám khảo trong thành viên của hội đồng chấm thẩm định là độc lập nghiên cứu báo cáo của học sinh để từ đó đánh giá sự phù hợp. 

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh đoạt giải cuộc thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật khu vực phía Bắc

Sau khi có kết quả chấm thẩm định, Bộ GD&ĐT đã thông tin kết quả đến phụ huynh. Kết quả thẩm định này phù hợp với kết quả mà Ban giám khảo đã đánh giá trong cuộc thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật phía Bắc. 

Trước đó, ngay sau khi kết thúc cuộc thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật phía Bắc, nhiều phụ huynh phản ánh một số đề tài đạt giải năm nay thiếu tính sáng tạo và chưa thuyết phục.

Hùng Quân