616 sinh viên được nhận học bổng lần này là những sinh viên có thành tích học tập khá, giỏi và cũng là những tấm gương sáng về tinh thần hiếu học, nỗ lực vươn lên, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để đạt ước mơ trên giảng đường đại học.

Mỗi suất học bổng dành cho sinh viên học giỏi là 2 triệu đồng; học bổng cho học sinh khá 1,5 triệu đồng. Tổng kinh phí trao học bổng năm nay là gần 1,2 tỷ đồng.

K.H.