Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm 1996, cả nước chỉ có 42.000 trẻ khuyết tật được đi học đến năm 2015 đã có hơn tới 500.000 trẻ khuyết tật được đến trường. Trong 20 năm qua, số lượng trẻ khuyết tật được đi học đã tăng lên 10 lần.

Hiện cả nước có 74.873 trẻ mẫu giáo, 52.606 học sinh tiểu học, 14.073 học sinh trung học cơ sở, hơn 2.300 học sinh trung THPT là học sinh khuyết tật được đến trường. Nhiều học sinh khuyết tật đã tốt nghiệp THPT, các trường cao đẳng, đại học và có những đóng góp cho gia đình, xã hội.

Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, mặc dù, số lượng trẻ khuyết tật được đi học đã tăng lên trong những năm qua song giáo dục trẻ khuyết tật nước ta vẫn còn hạn chế khi mà số lượng các cơ sở giáo dục hòa nhập và chuyên biệt còn ít, chất lượng chưa cao.

H.T.