Để tuyển sinh vào hệ song bằng các trường này, học sinh sẽ thực hiện 2 bài kiểm tra đánh giá năng lực gồm: Toán bằng Tiếng Anh và bài Tiếng Anh. Lịch kiểm tra được áp dụng thống nhất với tất cả học sinh đăng ký dự tuyển chương trình song bằng là ngày 23-7. Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, số học sinh dự tuyển, nguyện vọng và điểm kiểm tra của thí sinh, Hội đồng tuyển sinh nhà trường xây dựng phương án điểm chuẩn dự kiến.

Điểm chuẩn của các trường sẽ được Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội xét duyệt. Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2. Thời gian nhập học với chương trình này là từ 1 đến 3/8.

Hiện Hà Nội có 7 trường THCS tuyển học sinh lớp 6 học chương trình song bằng với tổng chỉ tiêu 350 học sinh.

H.T