Tại hội thi và triển lãm, có 295 đồ dùng dạy học và 276 đồ dùng học tập của 9 quận, huyện tham gia do giáo viên và các em học sinh tự làm. Nhiều nhất là các quận Ninh Kiều, Ô Môn, Thốt Nốt, Bình Thủy…

Hội thi, triển lãm đồ dùng dạy học, học tập cấp tiểu học TP Cần Thơ.

Hội thi nhằm đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học và học tập, góp phần nâng cao hiệu quả việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học để phát huy tính sáng tạo, khả năng tự học, tìm tòi, khám phá, lĩnh hội kiến thức trong quá trình học tập của học sinh các trường tiểu học trên địa bàn. 

Văn Vĩnh