Hội thảo giới thiệu tổng quan về hoạt động khảo sát, báo cáo thực trạng bạo lực giới trong trường học, tổ chức trao đổi thảo luận với các nhóm đại diện cho Bộ, Sở, Phòng, Ban Giám hiệu các trường, các tổ chức liên quan, giảng viên nguồn, phụ huynh và học sinh. Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Phạm Ngọc Tuấn, Trưởng phòng HSSV Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, dự án không chỉ giáo dục học sinh về kiến thức và kỹ năng để phòng tránh và xử lý khi đối diện với bạo lực giới, mà còn nâng cao năng lực cho Ban Giám hiệu, cán bộ giáo viên trong trường để tạo một môi trường thuận lợi cho việc hình thành và duy trì thái độ bình đẳng trong học sinh.

Ngọc Anh