Đây là chuỗi sự kiện quy tụ những chuyên gia quốc tế về khảo thí, mang tới những cách nhìn và xu hướng mới nhất tại quốc gia và trên thế giới về dạy, học và khảo thí tiếng Anh. Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo là đối tác đồng hành và cố vấn. 

Hội nghị quốc tế về Khảo thí ngoại ngữ từng được tổ chức ở Trung Quốc. 

Hội nghị sẽ là diễn đàn nơi các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia giáo dục, giới học thuật và giáo viên tương tác, trao đổi thông tin và cập nhật những phát triển đi đầu về dạy và học tiếng Anh cũng như khảo thí tiếng Anh.

Những chủ đề tại Hội nghị sẽ khơi dậy nhiều ý tưởng mới, và đặc biệt phù hợp với lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 ở Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại Hội nghị, các chuyên gia hàng đầu Việt Nam từ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 sẽ cùng với các chuyên gia từ Vương quốc Anh và nhiều nước trên thế giới, đánh giá cụ thể về thực trạng kiểm tra đánh giá và khảo thí ngoại ngữ tại Việt Nam: những thách thức và cơ hội để hỗ trợ học sinh, học viên trên khắp cả nước học tiếng Anh hiệu quả hơn. 

S.Thương