Theo đó, trong Đề án tuyển sinh năm 2018 gửi Bộ GD & ĐT, Học viện tuyển sinh 38 ngành/chuyên ngành. Nhưng vì lý do kỹ thuật nên trong cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018”, do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành đã biên tập thiếu 16 ngành/chuyên ngành tuyển sinh của Học viện.

Học viện đề nghị phụ huynh, học sinh thường xuyên cập nhật thông tin tuyển sinh trên website của trường. Để giúp phụ huynh, học sinh, những người quan tâm đến thông tin tuyển sinh của Học viện năm 2018, Học viện Báo chí và Tuyên truyền xin được thông báo cụ thể các ngành/chuyên ngành tuyển sinh như sau:

Thu Phương