Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư hướng dẫn về Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường THPT áp dụng đối với các trường THPT có hiệu lực thi hành từ ngày 11/1/2021.

Theo đó, chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường THPT được cấu trúc theo  5 chủ đề gồm một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh; điều lệnh đội ngũ; kĩ thuật chiến đấu bộ binh; chiến thuật bộ binh; một số hiểu biết về phòng thủ dân sự; kiến thức phổ thông về phòng không nhân dân. 

Đáng chú ý, học sinh lớp 10 sẽ được trang bị một số kiến thức về an ninh mạng, nằm trong chủ đề một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh. 
Học sinh lớp 10 sẽ được trang bị một số kiến thức về an ninh mạng.

Trong đó, yêu cầu cần đạt với học sinh là nắm được một số khái niệm cơ bản về mạng, an ninh mạng, bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường không gian mạng; nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng. 

Bên cạnh đó, học sinh biết cách bảo mật thông tin cá nhân, cảnh giác trước những thủ đoạn xâm nhập, phát tán mã độc, thông tin giả trên mạng.

Hùng Quân