Cụ thể: Miễn phí xác nhận số dư tài khoản tiền gửi chứng minh tài chính; giảm đến 50% phí bảo hiểm du học – du lịch quốc tế cung cấp bởi Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI); giảm đến 50% phí chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán chi phí du học; miễn phí phát hành thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế VietinBank; miễn phí SMS Banking/VietinBankipay.

C.H.