"Cảm ơn thư viện nhỏ" là dự án nhận được nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) về lĩnh vực văn hóa, giáo dục do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc thực hiện. Thông qua dự án, từ năm 2007 đến năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã xây dựng và khánh thành 123 thư viện tại 13 quốc gia ở châu Á và châu Phi… 

Đại diện của Hàn Quốc và học sinh trường THCS Đào Sư Tích trong ngày khánh thành thư viện tại trường 

Tại Việt Nam, từ năm 2016 đến năm 2018 đã có 4 thư viện ở TP Hà Nội, 4 thư viện ở tỉnh Vĩnh Phúc, 3 thư viện ở tỉnh Phú Thọ được xây mới từ dự án này. Với 3 thư viện nhỏ được khánh thành tại Nam Định, đến năm 2019, dự án đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng 14 thư viện nhỏ. 

Theo kế hoạch, dự án cung cấp khoảng 6.000 cuốn sách cho các trường học, bao gồm các cuốn sách bắt buộc do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tham vấn và các tác phẩm văn học Hàn Quốc được dịch sang Tiếng Việt; hơn 110 tài liệu khác giúp các em học sinh tiếp xúc với văn hóa Hàn Quốc như Kpop, phim truyền hình, phim điện ảnh Hàn Quốc, hoạt hình… Ngoài ra, các thư viện còn được hỗ trợ lắp đặt hệ thống máy tính, màn hình và máy chiếu. 

N.H