Theo đó, em Trịnh Văn Hoàn, học sinh lớp 12 Toán đạt Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế được thưởng 400 triệu đồng. Em Trần Việt Hoàng, học sinh lớp 12 Toán đạt Huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế được thưởng 300 triệu đồng. Em Lê Tuyết Quỳnh Anh, học sinh lớp 12 Hóa và Phạm Thị Minh Huệ, học sinh lớp 11 tự nhiên cùng đạt giải 3 cuộc thi Inter-ISEF quốc tế, được thưởng 150 triệu đồng.

Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng trao thưởng cho các học sinh và giáo viên.

UBND thành phố thưởng cho giáo viên trực tiếp giảng dạy 2 học sinh đạt giải cuộc thi Olympic Toán quốc tế 350 triệu đồng; thưởng giáo viên Nguyễn Thị Hải Lý trực tiếp giảng dạy 2 học sinh đạt giải 3 cuộc thi Inter-ISEF quốc tế 150 triệu đồng.

Ngoài ra, tập thể giáo viên tham gia giảng dạy các em học sinh đạt giải được thưởng tổng cộng 200 triệu đồng; thưởng Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Trần Phú 100 triệu đồng.

Văn Thịnh-Văn Huy