UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các trường có tổ chức đưa đón học sinh cần chỉ đạo về nguyên tắc quy trình đón, nhận trẻ (điểm đón) và trong thời gian học tập tại trường cho đến khi bàn giao cho gia đình, đảm bảo chặt chẽ, rõ trách nhiệm. 

Sở GD&ĐT, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các trường có dịch vụ đưa đón học sinh rà soát, xây dựng quy trình, quy định rõ điều kiện, trách nhiệm, nghĩa vụ của từng thành viên tham gia, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ suốt quá trình từ khi tiếp nhận, đưa đến trường, đón về và bàn giao cho gia đình. 

Trước đó, ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT cũng cho biết, Bộ GD&ĐT đã có công văn yêu cầu các sở GD&ĐT chỉ đạo cơ sở giáo dục trên địa bàn có hợp đồng ôtô đưa, đón học sinh, phải lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín. 

Xe cần đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật để vận hành an toàn. Lái xe phải có ý thức tốt, giao tiếp, ứng xử với học sinh có văn hóa và nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. 

Hùng Quân