Từ ngày 10-7 đến 12-7, các trường tổng hợp số học sinh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Trước đó, việc tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 đã diễn ra từ ngày 1-7 đến ngày 3-7. 

Cũng theo Sở GD&ĐT Hà Nội, hình thức tuyển sinh trực tiếp sẽ diễn ra từ ngày 13-7 đến 18-7. Phụ huynh đến trường để làm thủ tục đăng ký tuyển sinh. 

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng công bố hai số máy hỗ trợ công tác tuyển sinh trực tiếp vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020 gồm 024.39363240 hoặc 024.38253743. Sau ngày 18-7, những trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo phòng GD&ĐT. 

Căn cứ tình hình cụ thể của từng trường, phòng GD&ĐT cho phép trường được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 20-7 đến 22-7. Năm học 2019-2020, Hà Nội dự kiến số học sinh tuyển sinh vào lớp 1 khoảng 167.000 em; số học sinh tuyển sinh vào lớp 6 khoảng 132.000 em.

Hùng Quân