Theo đó, Sở GD&ĐT đưa ra lưu ý, với trường hợp chuyển học sinh ra khỏi lớp chuyên, các trường chuyên và trường có lớp chuyên phải tổ chức sàng lọc học sinh chuyên lớp 10, lớp 11.

Cụ thể, sẽ chuyển sang trường THPT không chuyên hoặc lớp không chuyên của trường đối với các đối tượng học sinh phải lưu ban; xếp loại hạnh kiểm trung bình trở xuống; xếp loại học lực từ trung bình trở xuống.

Đối với trường hợp chuyển HS chuyên sang trường chuyên khác, nếu trường chuyển đi và trường chuyển đến đã tiến hành tuyển sinh bằng kỳ thi chung (chung đề thi, sử dụng cùng một hướng dẫn chấm thi), HS phải đạt đủ tiêu chuẩn trúng tuyển sinh chuyên.

Nếu trường chuyển đi và chuyển đến không tuyển sinh bằng kỳ thi chung, học sinh phải tham dự thi tuyển bổ sung theo quy định tại quy chế trường chuyên.


H.Thanh