Trường có trụ sở đặt tại số 336 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đây là cơ sở giáo dục đào tạo công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong hệ thống các trường phổ thông của thành phố Hà Nội.

 Trường chịu sự quản lý của Sở GD&ĐT Hà Nội về thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, tổ chức thi tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp. Công tác tuyển sinh, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, tài chính… sẽ do trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn trực tiếp quản lý, chỉ đạo.

Đây là trường THPT thứ 4 trong hệ thống của ĐH Quốc gia Hà Nội, bên cạnh các trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên thuộc ĐH Khoa học Tự nhiên, trường THPT chuyên Ngoại ngữ thuộc ĐH Ngoại ngữ và trường THPT Khoa học giáo dục thuộc ĐH Giáo dục.


Hùng Quân