Nội dung đề thi của 3 môn này cũng được giảm tải theo hướng dẫn tinh giản chương trình học kỳ 2 năm học 2019-2020 Bộ GD&ĐT đã ban hành. 

Môn Ngữ văn và Toán thi tự luận, thời gian làm bài 120 phút, điểm thi tính hệ số 2. Môn Ngoại ngữ kết hợp tự luận và trắc nghiệm trong 60 phút. Trước đó, UBND TP cũng đã quyết định, Hà Nội sẽ kết thúc việc tuyển sinh lớp 10 năm nay trước ngày 15-8. 

Năm học 2019-2020, dự kiến, toàn thành phố có 107.246 học sinh xét tốt nghiệp THCS, tăng 6.685 học sinh so với năm học 2018-2019. Dự kiến, chỉ có 62% số học sinh tuyển vào trường THPT công lập, 2,6% số học sinh tuyển vào trường THPT công lập tự chủ, 20% số học sinh tuyển vào trường THPT ngoài công lập, 7,5% số học sinh tuyển vào trung tâm GDNN-GDTX và 7,9% số học sinh tham gia học nghề. 


Huyền Thanh