Theo đó, các trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường, kể cả việc bán hồ sơ, vận động phụ huynh có con học trái tuyến góp kinh phí.

Đặc biệt, trong thời gian tuyển sinh từ 1/7 đến ngày 15/7, các trường không được tổ chức bán sách giáo khoa và tổ chức may đo đồng phục học sinh. Đơn vị nào vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy định.

H.T.