Theo đó, để được hưởng chế độ trợ cấp, nhà giáo phải có đủ điều kiện: Trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành và tham gia đóng BHXH từ 5 năm (đủ 60 tháng) trở lên; nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ 1/1/1994 đến 31/12/2011; đang hưởng lương hưu tại thời điểm từ ngày 1/1/2012. 

Với trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì được hưởng trợ cấp sau khi hưởng lại lương hưu. Mức hưởng trợ cấp một lần bằng tiền được tính như sau: Số tiền trợ cấp = (Lương hưu tháng x 10%) x số năm được tính trợ cấp. 

Với trường hợp nhà giáo đủ điều kiện được hưởng trợ cấp, chưa giải quyết chế độ mà từ trần từ ngày 1/1/2012 trở về sau thì đại diện theo ủy quyền của thân nhân người từ trần làm hồ sơ và nhận chế độ trợ cấp theo quy định. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/3.

Nguyễn Hương