Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu giám đốc Sở GD&ĐT, trưởng Phòng GD&ĐT, hiệu trưởng các nhà trường không được quy định thêm các loại hồ sơ, sổ sách ngoài quy định của điều lệ hoặc quy chế nhà trường đã được Bộ GD&ĐT ban hành. 

Chỉ thị nêu rõ giáo viên được phép chọn hình thức viết tay hoặc đánh máy khi sử dụng sổ ghi chép. Nhà trường từng bước sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử thay cho các loại hồ sơ, sổ sách hiện hành phù hợp với điều kiện của từng địa phương, nhà trường. 

Khuyến khích các nhà trường áp dụng các phần mềm soạn giáo án, sổ điểm điện tử thuận tiện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị nhà trường.

H.Thanh