Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, năm học 2016-2017 là năm học thứ ba triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; ngành GD&ĐT sẽ tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế từ những năm học trước, đề ra 9 nhiệm vụ ưu tiên tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Trong đó sẽ rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục trong toàn quốc; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp; đẩy mạnh công tác phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông; nâng cao chất lượng dạy - học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học, trình độ đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý giáo dục; đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục ĐH; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập của đất nước. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho hay, năm học mới sẽ tiếp tục giải quyết hài hòa bài toán giữa quy mô và chất lượng đào tạo.

Việc tăng quy mô giáo dục, nhất là giáo dục đại học, không tương xứng với các điều kiện đảm bảo chất lượng là vấn đề có thể để lại hậu quả về kinh tế, xã hội trong thời gian dài, khó khắc phục, gây tốn kém, lãng phí và bức xúc xã hội, giảm lòng tin vào ngành Giáo dục.

Cần làm tốt công tác dự báo nhu cầu của thị trường lao động để xác định quy mô đào tạo cho phù hợp hơn, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo…

Thu Phương