Theo đó, tài liệu điều chỉnh đưa ra 11 bài đọc bổ sung cho 11 bài bị cho là không phù hợp, được Bộ GD&ĐT yêu cầu chỉnh sửa bổ sung cùng nhiều điều chỉnh liên quan đến từ ngữ trong các bài học. Như vậy, hầu hết những phần ngữ liệu gây bức xúc trong dư luận thời gian qua đều được NXB ĐH Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh bổ sung ngữ liệu mới. 

Được biết, việc tiếp nhận góp ý từ  giáo viên sử dụng SGK, các nhà khoa học và xã hội sẽ kéo dài đến hết ngày 20/11. Theo kế hoạch, hội đồng thẩm định sẽ thẩm định tài liệu trên vào ngày 21/11 sau khi nhận các góp ý. Dự kiến trước ngày 30/11, NXB sẽ hoàn thiện tài liệu và gửi về các trường tiểu học cho học sinh miễn phí. 


H.Thanh