Học Viện Ngoại giao vừa công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển năm 2019. Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đối với tất cả các ngành, các tổ hợp xét tuyển là 19 điểm.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN cũng đã chính thức công bố điểm sàn  đối với các ngành xét tuyển theo phương thức kết quả thi THPT quốc gia 2019. Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển vào trường năm nay dao động từ 16-18 điểm tùy theo chương trình đào tạo.

Trường ĐH Mỏ - Địa chất chính thức công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đợt 1 trình độ đại học chính quy năm 2019. Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với các ngành của trường dao động ở mức 14 - 15 điểm. 

ĐH Thủy Lợi cũng vừa bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, đối với phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả thi THPT quốc gia vào các ngành, nhóm ngành đại học hệ chính quy năm 2019 tại Hà Nội. Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển ở các khối ngành kỹ thuật là 14; khối ngành Nhóm Công nghệ Thông tin là 16 điểm; khối ngành Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh 15 điểm. 

Trường ĐH Giao thông vận tải cũng vừa công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2019. Theo đó, ngành có ngưỡng đảm bảo chất lượng cao nhất là 18 điểm, ngành có điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển thấp nhất là 15 điểm.

ĐH Điện lực nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy bằng điểm thi THTP quốc gia 2019 với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dao động từ 14 đến 16 điểm tùy từng ngành đào tạo.

H.Thanh