Trong 2 ngày 17 và 18-3, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ và đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên. Một trong những vấn đề mà đội ngũ cán bộ, giáo viên tại đây đặc biệt quan tâm và đưa ra nhiều kiến nghị đối với người đứng đầu ngành Giáo dục vẫn làm thế nào để đào tạo đội ngũ giáo viên có thể đáp ứng với chương trình mới.

Băn khoăn về tình trạng thiếu giáo viên và chất lượng giáo viên khi triển khai chương trình mới, ông Lê Văn Thống, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Ẳng (Điện Biên) chia sẻ: Đội ngũ giáo viên được đào tạo ở nhiều giai đoạn khác nhau với các hệ đào tạo khác nhau nên không đồng bộ về kiến thức, đây sẽ là khó khăn khi tiếp thu một chương trình mới. Ngoài ra, một bộ phận giáo viên vẫn dạy theo cách cũ nên ngại đổi mới. Ông Thống đề nghị, Bộ GD&ĐT quan tâm bồi dưỡng tập huấn đội ngũ giáo viên, cụ thể nên chọn những giáo viên giỏi nhất ở các trường về Trung ương tập huấn, đội ngũ này sau đó về địa phương hướng dẫn cho giáo viên theo cách “cầm tay chỉ việc”...

Giải đáp những băn khoăn về đội ngũ giáo viên, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết: Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang chỉ đạo một số trường sư phạm trọng điểm xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng phù hợp với 4 nhóm đối tượng cụ thể: Cán bộ quản lý cấp sở, phòng; đội ngũ hiệu trưởng, hiệu phó; giảng viên các trường sư phạm và đội ngũ giáo viên. 

Trong đó, đội ngũ cán bộ quản lý phải đi trước một bước về nhận thức và hành động đổi mới, có như vậy mới thuận lợi cho những bước tiếp theo. Quan trọng của đội ngũ này phải là đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm. Đội ngũ hiệu trưởng cũng rất quan trọng, vì vậy, việc bồi dưỡng rất cần được chú trọng. 

Để khắc phục những hạn chế trong việc tổ chức bồi dưỡng hiện nay, các chuyên đề sẽ được xây dựng với các yêu cầu cụ thể, đáp ứng việc nâng cao chất lượng cho từng nhóm đối tượng. Quá trình bồi dưỡng sẽ bắt đầu từ đội ngũ cốt cán được lựa chọn từ các địa phương, sau đó nhân rộng ra đại trà. Bộ trưởng cũng đề cập đến hình thức bồi dưỡng, trong đó trực tuyến được ưu tiên trước... 

Minh Thu