Theo GS Hoàng Xuân Sính, giải quyết tình trạng một số trường đại học ngoài công lập đang bị mua đi bán lại trước bờ vực của phá sản đòi hỏi phải có luật phá sản riêng cho các trường này. Hiện một số ý kiến cho rằng, phá sản cho các đại học ngoài công lập có thể thực hiện theo như luật phá sản của doanh nghiệp tư nhân.

Một số ý kiến khác lại nhấn mạnh, ngoài quy định theo luật phá sản của các doanh nghiệp cũng cần có một số điều khoản riêng đối với các trường đại học và cao đẳng ngoài công lập vì phải giải quyết quyền lợi của sinh viên, giải quyết đặc thù của trường ngoài công lập theo hướng vì lợi nhuận hay không vì lợi nhuận, giải quyết vấn đề nguồn gốc tài sản của trường, vấn đề lợi ích xã hội và lợi ích cá nhân, khi nào được phá sản, khi nào phải phá sản...

Trên cơ sở đó, GS Hoàng Xuân Sính cho rằng, xây dựng luật phá sản riêng cho các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập là cần thiết, song phải cân nhắc nhiều khía cạnh đặc thù khi xây dựng luật này để tránh tiêu cực cho cá nhân và xã hội.

H.Thanh