Nội dung kiến thức trong chương trình lớp 12 chiếm hơn 80%, lớp 10 và 11 khoảng gần 20%. Số câu dễ là 30 câu, có 8 khó như câu, 46, 49 phần vô cơ và câu 33, 36 phần hóa hữu cơ. 

Số câu hỏi đếm xuất hiện ít hơn – chỉ có 1 câu. Số câu hỏi kiến thức tổng hợp là 4 câu. Câu crom nhiều hơn 2 câu câu khó phù hợp với sách Nâng cao. Bài đồ thị dễ hơn mọi năm. Đề thi có nhiều câu hỏi ứng dụng nhưng đều rơi vào câu dễ. Các câu khó đều sử dụng nhiều phương pháp trong 1 bài như bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố, quy đổi. 

Đề thi năm nay không xuất hiện câu hỏi lạ. Tóm lại, ưu điểm của đề thi năm nay là: 

- Đề bài tránh được tình trạng học lệch (cấu trúc trải rộng kiến thức lớp 12) và học thuộc lòng. 

- Có bài tập thực tiễn yêu cầu giáo viên và học sinh phải tìm tòi, học kỹ và đầy đủ sách giáo khoa, không cắt xét chương trình.

- Duy trì được việc lồng ghép kiến thức, cách truyền tải thông tin đa dạng(không chỉ duy nhất dạngchữ) mà còn bảng biểu, đồ thị, hình vẽ, giúp học sinh trực quan vận dụng kiến thức liên môn tốt hơn(Lý - Hóa). 

Nhìn chung đề thi “mềm” hơn so với 2015. Phổ điểm trung bình sẽ từ 7,5 đến 8. Số điểm 10 sẽ tăng so với năm 2015. 

Thu Phương