Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện sai phạm, kịp thời báo cáo Bộ và căn cứ tình hình cụ thể có thể đề nghị công an phối hợp điều tra làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ yêu cầu các địa phương triển khai công tác phúc khảo bài thi và xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo theo kế hoạch tổ chức kỳ thi, đảm bảo đúng quy chế và quyền lợi chính đáng của thí sinh. 

Các địa phương phải phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện tốt nhất để triển khai công tác chấm thẩm định theo yêu cầu của Bộ GD & ĐT. 

Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia trên tinh thần trung thực, nghiêm túc, báo cáo Bộ GD & ĐT; đồng thời phổ biến, quán triệt, rút kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn các kỳ thi tiếp theo. 

Bộ còn đề nghị các địa phương chỉ đạo, quán triệt công tác truyền thông đảm bảo chính xác, khách quan, kịp thời, không để lợi dụng những sai phạm trong kỳ thi làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội, làm tổn thương đến đội ngũ nhà giáo và gây tâm lý hoang mang trong học sinh, phụ huynh và xã hội.

Thu Phương