Qua giám sát việc triển khai thực hiện Luật Giáo dục Đại học, Thường trực Ủy ban nhận được phản ánh, kiến nghị của một số cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) băn khoăn về Thông tư 27/2019 của Bộ GD&ĐT quy định nội dung ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng chưa rõ, thậm chí Bộ GD&ĐT còn chỉ đạo từ ngày 1-3-2020 chỉ được cấp bằng cử nhân cho người tốt nghiệp các chương trình đào tạo trình độ ĐH có khối lượng học tập dưới 150 tín chỉ, áp dụng cho tất cả chương trình đào tạo kỹ sư, kể cả các chương trình tuyển sinh trước ngày 1-7-2019.

Thường trực Ủy ban cho rằng Luật giáo dục ĐH mới quy định hệ thống văn bằng giáo dục ĐH gồm cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và văn bằng có trình độ tương đương, giao Chính phủ ban hành hệ thống văn bằng giáo dục ĐH và quy định văn bằng, chứng chỉ đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu, đặc thù và không có quy định chuyển tiếp hoặc hồi tố về nội dung này. Do đó, Thường trực Ủy ban đề nghị Bộ GD&ĐT có văn bản báo cáo, trong đó thể hiện rõ quan điểm của Bộ về nội dung này.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT có hướng dẫn cụ thể và thống nhất trong toàn hệ thống về việc cấp bằng trình độ tương đương và nội dung chính ghi trên văn bằng tốt nghiệp các trình độ đào tạo chuyên sâu, đặc thù, trình độ tương đương đối với các trường hợp đã tuyển sinh và đào tạo trước thời điểm Luật số 34 có hiệu lực thi hành, đảm bảo đúng quy định pháp luật và quyền lợi sinh viên.

H.T