13 đơn vị này gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Nội vụ, Đại học Công nghiệp Việt - Hung, Đại học Lâm nghiệp, Đại học Y Hà Nội, Học viện Y Dược cổ truyền, Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học Y tế công cộng, Học viện Kỹ thuật quân sự, Đại học Công nghệ Giao thông - Vận tải, Học viện Quản lý giáo dục. 

Trong số đơn vị này, Đại học Quốc gia Hà Nội được phân công là đơn vị chủ trì việc chấm thi trắc nghiệm tại Hà Nội.


H.T.