Theo thông báo của ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, trường tuyển sinh căn cứ trên Quyết định 5758/QĐ-BGDĐT ngày 19-11-2015 về việc cho phép trường đào tạo ngành Y đa khoa và Dược học trình độ đại học chính quy; Công văn số 68/TB - BGDĐT ngày 24-2 về việc công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội.

Ông Vũ VănHóa, Phó Hiệu trưởng ĐH Kinh doanh va âCông nghệ Hà Nội xác nhận, trường công bố thông tin tuyển sinh với đầy đủ điều kiện bổ sung theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế.

Cụ thể, ngày 28-12, đoàn kiểm tra liên Bộ Giáo dục, Y tế đồng ý trường được tuyển sinh từ năm 2016 khi bổ sung các điều kiện. Với ngành Dược học, trường hoàn thành xong hợp đồng mua bán thiết bị đã ký trị giá 23 tỷ đồng, bổ sung thạc sĩ môn Phân tích kiểm nghiệm. Với ngành Y đa khoa, trường bổ sung tiến sĩ sản khoa, 6 giảng viên cơ hữu đúng chuyên ngành của 6 môn học và thực hiện các hợp đồng mua bán trang thiết bị đã ký trị giá 11 tỷ đồng.

Trước đó, việc ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh ngành Y đa khoa và Dược học đã “gây bão” dư luận với nhiều ý kiến tranh luận trái chiều.

H.Thanh