Năm 2020, ĐH Bách Khoa Hà Nội có 4 phương thức tuyển sinh với khoảng 6.800 chỉ tiêu cho 58 mã xét tuyển thuộc các ngành và chương trình đào tạo. Trong đó, ngoài 3 phương thức (gồm tuyển thẳng học sinh giỏi đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế; xét tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo quốc tế; xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 vẫn được nhà trường giữ ổn định như năm 2019), năm nay nhà trường còn xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi riêng do Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội tổ chức, tiến hành song song, độc lập với các phương thức còn lại.

Điều này sẽ mở thêm cơ hội cho thí sinh có nguyện vọng và năng lực phù hợp theo học trình độ Đại học chính quy ĐH Bách Khoa Hà Nội, nâng cao chất lượng đầu vào và chất lượng giảng dạy của nhà trường. 

Thí sinh là học sinh THPT trên toàn quốc dự vòng sơ tuyển theo kết quả học tập tại bậc phổ thông trung học, sau đó làm bài thi được thiết kế phù hợp trình độ THPT, có tính phân loại cao. Mục tiêu bài thi nhằm kiểm tra kiến thức, năng lực của học sinh cần có để theo học tại ĐH Bách Khoa Hà Nội. 

Thời điểm tổ chức kỳ thi riêng dự kiến trong khoảng thời gian từ 20-7 đến 26-7. Thời lượng bài thi dự kiến 180 phút. Thí sinh được ưu tiên cộng điểm nếu có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.


Huyền Thanh