Tại buổi thi môn Toán, không có thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Công tác bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm thi được bảo đảm. Tình hình tại các điểm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không có sự cố bất thường nào xảy ra.

Kết thúc kỳ thi vào lớp 10 năm học 2019-2020, 106 thí sinh bỏ thi môn toán không rõ lý do.

Kết thúc buổi thi môn Toán, nhiều thí sinh ở Đà Nẵng nhận định đề Toán năm nay có tính phân hóa cao. Đề Toán năm nay về tổng thể dễ hơn năm trước. Tuy nhiên, có một số câu có tính phân hóa như câu 3b, 6c, và đặc biệt câu 4. 

Nhiều thí sinh ở Đà Nẵng nhận định đề Toán năm nay có tính phân hóa cao. Đề Toán năm nay về tổng thể dễ hơn năm trước. Tuy nhiên, có một số câu có tính phân hóa như câu 3b, 6c, và đặc biệt câu 4.

Báo cáo nhanh từ Sở Giáo dục - Đào tạo TP.Đà Nẵng, kết thúc buổi thi môn Toán, đồng thời kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn TP.Đà Nẵng, không có sự cố bất thường nào. Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Hoài Thu