Có 3 điểm mới nổi bật trong Quy chế thi THPT quốc gia, đó là thay vì thang điểm 20 như dự thảo, Bộ GDĐT trở lại thang điểm 10 nhằm không gây xáo trộn tâm lý cho các thí sinh.

Các Sở GDĐT sẽ phụ trách công tác thi cho các thí sinh có nguyện vọng chỉ dự thi xét tốt nghiệp THPT. Các thí sinh này sẽ thi tại trường hoặc liên trường THPT do các Sở GDĐT chủ trì. Trong Quy chế tuyển sinh, thí sinh sẽ được cấp 4 giấy chứng nhận kết quả thi.

Về đăng ký xét tuyển nguyện vọng I, thí sinh dùng bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển nguyện vọng I để đăng ký. Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng I, không được đăng ký xét tuyển ở các đợt xét tuyển tiếp theo; trong thời gian quy định của đợt xét tuyển này, thí sinh được quyền thay đổi ngành học đã đăng ký hoặc rút hồ sơ ĐKXT để nộp vào trường khác.

Đăng kí xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh dùng 3 bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển các nguyện vọng bổ sung để đăng ký; kết thúc mỗi đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh không trúng tuyển được quyền rút hồ sơ đăng ký xét tuyển để đăng ký xét tuyển đợt tiếp theo.

T.Uyên