Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP Cần Thơ vừa ký thông báo liên quan đến việc hoãn tổ chức kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng Anh chương trình hệ 10 năm.

Theo kế hoạch, ngày 27-4, các học sinh trung học cơ sở theo học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm làm bài kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng Anh. Đề kiểm tra do Sở GD&ĐT biên soạn và gửi về các phòng GD&ĐT. Các phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm in sao, bảo mật đề kiểm tra và gửi đến các trường trung học cơ sở.

Văn bảo thông báo của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ. 

Tuy nhiên, do sơ suất nên chuyên viên phụ trách tiếng Anh của Sở đã gửi hướng dẫn chấm qua hộp thư điện tử cho các đơn vị trước thời gian tổ chức kiểm tra. Sau khi phát hiện, Sở GD&ĐT nhận thấy khả năng rò rỉ hướng dẫn chấm có thể xảy ra và không đáp ứng tính bảo mật của đề kiểm tra.

Do đó, Sở đã thông báo khẩn đến các cơ sở giáo dục yêu cầu hoãn tổ chức kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng Anh chương trình hệ 10 năm. Sở GD&ĐT khẳng định không có hiện tượng lộ đề kiểm tra và sẽ làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, xử lý theo đúng quy định hiện hành.

Văn Vĩnh